UNDERVISNING & WORKSHOPS

Karolina har lång erfarenhet i att lära ut serieteckning för barn, unga och vuxna. Det kan röra sig om basic/grundläggande serieteckning, men också tematiskt eller mer avancerat. Hon har hållit workshops i feministisk serieteckning för gymnasiet och högstadiet, HBTQ-serieteckning på pridefestivaler, serieteckning på fönster för lågstadiet, samarbetsskapande på högskolan, generationsöverbyggande serieskapande på museum och mycket mer. Sommaren 2016 var hon ansvarig för ett serietecknarkollo på Malmö Konstmuseum.