GRAFISKT MATERIAL

Karolina är utbildad inom grafisk formgivning och har gjort många uppdrag inom marknadsföring och kommunikation, både till egna projekt och till utomstående.

Affischer & flyers
Advertisement